NIEUWS
30 november 2022

Snus: factsheet Snus binnen het onderwijs

Op steeds meer scholen in deze regio wordt het gebruik van snus gesignaleerd. De gekleurde blikjes met nicotinezakjes zijn makkelijk verkrijgbaar. Jongeren zien snus als een veilig alternatief voor roken, maar ook het gebruik van snus brengt risico's met zich mee. In deze factsheet lees je wat snus is, wat de risico's zijn en wat je als onderwijsinstelling kunt doen om het gebruik vroegtijdig te signaleren of te voorkomen.

De risico's van Snus

Snus kan leiden tot ontstekingen in de mond, verkleuring van de tanden, gaatjes en zelfs uitval van de tanden.
Hoge doseringen nicotine kunnen leiden tot duizeligheid, misselijk worden en overgeven.
Nicotine is lichamelijk en geestelijk zeer verslavend. Hoe jonger het eerste gebruik, des te groter het risico op verslaving.
Nicotine is schadelijk voor je hart en bloedvaten. Daarnaast bevat snus 28 kankerverwekkende stoffen.


Wat is snus?

Snus komt oorspronkelijk uit Zweden. Een variant zonder tabak heeft zijn weg gevonden naar de Nederlandse jongeren. Snus zijn zakjes met nicotine, verkrijgbaar in verschillende sterktes. De zakjes worden onder de bovenlip tegen het tandvlees aan gelegd. De nicotine wordt op deze manier rechtstreeks in de bloedbaan opgenomen. Hierdoor ontstaat een licht stimulerend effect. De nicotinezakjes (vanaf 0,035 mg) mogen sinds november 2021 niet meer verkocht of verhandeld worden in Nederland.


Rookvrije school

Snus is een nicotineproduct en past niet binnen een gezonde en rookvrije school. Benader snus op dezelfde manier als andere nicotine producten. Je mag binnen school niet roken, dus ook geen snus gebruiken. Informeer ouders en leerlingen over het rookvrije schoolbeleid, op deze manier betrek je ouders en geef je een duidelijk signaal af.
Informeer medewerkers Zorg dat docenten en andere medewerkers op de hoogte zijn van snus. Het is belangrijk dat ze weten hoe het er uitziet en hoe het gebruikt wordt. Dit helpt om snusgebruik door leerlingen beter te kunnen signaleren.
Wees zorgvuldig met het voorlichten van leerlingen Ondanks dat steeds meer leerlingen snus gebruiken, zal het grootste gedeelte van de klas nog nooit snus gebruikt hebben. Door voorlichting kun je leerlingen ook op idee├źn brengen of juist nieuwsgierig maken. Kijk per leerling of klas wat nodig is. Betrek hiervoor de lokale preventiewerker.
Signaleren en begeleiden leerlingen die al snus gebruiken Als je snusgebruik signaleert, is het belangrijk om met de leerling hierover in gesprek te gaan en de ouders te informeren. We adviseren ouders om de NIX18-regel (niet roken, niet drinken onder 18 jaar) te hanteren. In een gesprek met leerlingen probeer je ze te motiveren voor verandering, door ze zelf te laten ontdekken en vertellen waarom snus risicovol is en wat hem of haar kan motiveren tot minderen of stoppen.

Novadic-Kentron preventie - Verslavingspreventie binnen het onderwijs NK preventie werkt volgens de pijlers van Helder op School. Wil je meer informatie over snus? Of maak je je zorgen over andere verslavende middelen binnen het onderwijs? Neem dan contact op met de lokale preventiewerker of via preventie@novadic-kentron.nl