Nieuws

Alle nieuwsartikelen

Belangrijke informatie over trainingen basis- en voorgezet onderwijs.

1 maart 2021

Ivm de huidige coronamaatregelen die gelden voor het basis- en voortgezet onderwijs wordt er per aangeboden training bekeken of deze doorgang kan hebben.

Uit de persconferentie van 23 februari is gebleken dat de eerder opgestelde regels met betrekking tot het samenkomen van kinderen op scholen nog steeds van kracht zijn.
Dit betekent dat als de kinderen >15 minuten <1,5 meter bij elkaar in de buurt zijn geweest en er wordt een kind positief getest, de hele groep in quarantaine moet. Uitgangspunt is echter ook dat de kinderen die hulp nodig hebben, deze hulp ook krijgen.

Als CJG willen we hier zorgvuldig mee omgaan. Onze trainers zullen per training bekijken of deze veilig doorgang kan vinden. U wordt hier als ouder/verzorger z.s.m. over geïnformeerd.

Mocht de training van uw kind niet doorgaan en u als ouder/verzorger het gevoel hebben dat uw kind toch eerder een steuntje in de rug kan gebruiken, dan bieden we u de mogelijkheid alvast een keer op individuele basis met uw kind een gesprekje aan te gaan.

Neem hierover dan contact op met de trainers van de training waar uw kind aan deel zou nemen.