Nieuws

Alle nieuwsartikelen

Medio maart start de Brussengroep.

12 januari 2021

Broertjes en zusjes (brusjes) van een kind met een beperking beseffen heel goed dat zij een
broertje/zusje hebben dat zich anders ontwikkeld. Daarnaast ervaren zij dat dit kind een aparte positie inneemt in het gezin en anders wordt bejegend door de ouders en de omgeving.

In deze groep wordt met elkaar bekeken hoe je in de dagelijkse praktijk met situaties kunt omgaan en
worden ideeën en ervaringen uitgewisseld, daarnaast wordt informatie gegeven aangepast aan de
leeftijd van het kind m.b.t. bepaalde beperkingen.

Kijk in de flyer voor meer informatie over deze training.