activiteit
06 oktober 2021

Training Op volle Kracht

Evenement gegevens Nader te bepalen

Een training die jongeren leert hoe je kunt omgaan met somberheidsklachten

Tijdens de training ontdek je wat de relatie is tussen gebeurtenissen en jouw gedachten, gevoelens en gedrag. Je leert om een negatieve spiraal van denken en doen bij jezelf te herkennen én die te doorbreken. Het helpt om negatieve gedachten uit te dagen en ze om te zetten in meer positieve gedachten.


Voor wie is het?

Jongeren van 13 t/m 16 jaar met somberheidsklachten, niet met een daadwerkelijke depressie.

Wat biedt Centrum Jeugd en Gezin Meierijstad

Doel van de training is het verminderen van negatieve gevoelens. De training gaat ervan uit dat niet altijd de situatie ervoor zorgt dat je je slecht voelt, maar hoe je over die situatie denkt. Je gedachten hebben invloed op je gedrag en het is goed om daarom soms je gedrag bewust te veranderen. We maken onderscheid tussen verschillende gevoelens en wanneer je deze hebt. Tussen helpende gedachten en niet-helpende gedachten en bekijken welke niet-helpende gedachten je vaak hebt, leren hoe je je niet-helpende gedachten verandert naar helpende gedachten en je leert hoe je stemming is over een bepaalde tijd en hoe je die kunt veranderen.

Hoe kan ik hieraan deelnemen?

De training start met een informatiebijeenkomst voor ouders en jongeren. Daarna volgen 8-wekelijkse bijeenkomsten voor de deelnemers met huiswerkopdrachten. Na 3 maanden volgt een terugkombijeenkomst voor de jongeren en hun ouders. Bij zorgen tijdens of na de training of wanneer onvoldoende vooruitgang is geboekt, bespreken de trainers dit met de jongeren en ouders. Vervolgens wordt samen gekeken naar welke passende vervolgstappen gezet kunnen worden. Deelname is gratis. Vul voor meer informatie het formulier in of bel 0413 381060 .

Schrijf je hieronder in!

Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.
Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.