activiteit
19 januari 2022

TAKE CARE- Even helemaal niks, voor jonge mantelzorgers

Evenement gegevens 8 februari 2022 van 16:00 tot 20:00 uur Jongerencentrum De Kluis, Veghel

Wat zijn jonge mantelzorgers?


Jonge mantelzorgers zijn thuiswonende kinderen of jongeren tussen de 12 t/m 24 jaar die opgroeien met een hulpbehoevend gezinslid. Dit kan een ouder, broer of zus zijn. Er kan sprake zijn van een chronische ziekte, lichamelijke of verstandelijke beperking, een psychische aandoening of verslavingsproblematiek. Deze jongeren zijn vaak onzichtbaar en worden niet altijd herkend als mantelzorgers.
Mantelzorgen is namelijk niet alleen het ZORGEN VOOR een ander in de vorm van praktische en emotionele steun, maar ook ZORGEN MAKEN om iemand. En in het geval van jonge mantelzorgers soms ook ZORG MISSEN doordat de zorg voor een ouder of zijn/haar broer of zus meer aandacht vraagt.

Kenmerkend voor een grote groep jonge mantelzorgers is dat de taken en verantwoordelijkheden die zij hebben, volgens huidige maatstaven, niet passen bij hun leeftijd en ontwikkeling.

Als jongeren langere tijd mantelzorg verlenen, kan dat verschillende negatieve gevolgen hebben o.a. :

 Opgroei- en opvoedproblemen door te veel verantwoordelijkheid en te weinig tijd voor de eigen ontwikkeling

 Lichamelijke en emotionele klachten zoals stress en vermoeidheid

 Meer behoefte aan zorg: jonge mantelzorgers doen op latere leeftijd vaker een beroep op de (geestelijke) gezondheidszorg dan andere jongeren

Jonge mantelzorgers zijn een verborgen groep, zij identificeren zichzelf niet als mantelzorger en maken daarom geen of weinig gebruik van ondersteuningsmogelijkheden. Doordat zij vaak niet de primaire verzorgers zijn komen ze niet snel in beeld bij zorg- en hulpverleners.

Een keer per maand op dinsdagavond “Even helemaal niks!”


Eén keer in de maand organiseert TAKE CARE op een dinsdagavond een activiteit speciaal voor jonge mantelzorgers tussen de 12 t/m 24 jaar. Dit is in jongerencentrum De Kluis, Veghel. Hier kan je ontspannen en in contact komen met andere jongeren die hetzelfde meemaken.
De insteek is een zorgeloze avond waar jonge mantelzorgers zichzelf kunnen zijn en
waar alle ruimte is om ervaringen te delen met elkaar. Bij elke bijeenkomst eten we samen, is er tijd voor ontspanning en staat er een thema centraal. Maar niets hoeft of moet op deze avond!

Lijkt het je leuk, maar vind je het nog spannend om er naar toe te gaan? Dan kan je ons bijvoorbeeld eerst bellen, mailen of een Whatsapp-bericht sturen.


Tessa Vogels
Jongerenwerker De Kluis Veghel
tessa.vogels@ons-welzijn.nl
06-83923220
Facebook.com/Takecareveghel
www.dekluisveghel.nl


Agenda Take Care bijeenkomsten 2022

WAAR: Jongerencentrum De Kluis, Veghel
Inloop 16.00 uur
Start 17.00 uur - 20.00 uur

Data:
Dinsdag 8 februari
Dinsdag 8 maart
Dinsdag 12 april
Dinsdag 10 mei
Dinsdag 14 juni
Dinsdag 12 juli
Dinsdag 13 september
Dinsdag 11 oktober
Dinsdag 15 november
Dinsdag 13 december


Schrijf je hieronder in!

Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.
Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.