activiteit
04 december 2023

De Brussengroep start bij voldoende aanmeldingen op 27 mei 2024

Evenement gegevens 27 mei 2024 (15:30 uur) tot 1 juli 2024 (16:45 uur)

Steungroep voor broertjes en zusjes van een kind met een beperking

Broertjes en zusjes (brusjes) van een kind met een beperking beseffen heel goed dat zij een broertje/zusje hebben dat zich anders ontwikkelt. Daarnaast ervaren zij dat dit kind een aparte positie inneemt in het gezin en anders wordt bejegend door de ouders en de
omgeving. Soms hebben zij last van het gedrag van dit kind, de extra zorg en aandacht die dit van de ouders vraagt en van de reacties vanuit de omgeving. De praktijk wijst uit dat brussen steun ervaren aan het uitwisselen van ervaringen in een groep met leeftijdgenoten en herkenning vinden bij elkaar.

In deze groep wordt met elkaar bekeken hoe je in de dagelijkse praktijk met situaties kunt omgaan en worden ideeën en ervaringen uitgewisseld, daarnaast wordt informatie gegeven aangepast aan de leeftijd van het kind m.b.t. bepaalde beperkingen.


Voor wie is het?

Deze groep is voor kinderen van 8 tot 12 jaar, die een broertje of zusje hebben met een beperking. 

Wat biedt Centrum Jeugd en Gezin Meierijstad

Het gaat om 6 bijeenkomsten met voorafgaand een intake met ouders en het kind. De groep wordt begeleid door 2
begeleiders waarbij een samenwerking is tussen Ypse en ONS welzijn. Bij voldoende belangstelling is er ook een ouderavond mogelijk om met elkaar ervaringen uit te wisselen.


Hoe kan mijn kind hieraan deelnemen?

De groep start met een kennismakingsgesprek met ouders en het kind, waarna de deelnemer 6 bijeenkomsten volgt. Bij voldoende aanmeldingen staat deze groep gepland op 27 mei + 3 juni + 10 juni + 17 juni + 24 juni + 1 juli.

Van 15.30 tot 16.45 uur

Locatie: nader te bepalen.

Aanmelden kan via CJG Meierijstad (onderstaand contactformulier) of via Ypse en deelname is gratis.Schrijf je hieronder in!

Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.
Om verder te kunnen gaan, voer gegevens in bij de gemarkeerde velden.