Privacyverklaring

Deze website kunt u anoniem raadplegen. CJG Meierijstad verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van de site. Statistische informatie die van belang is voor verbetering van de website (zoals bezoekersaantallen, bezochte pagina’s, aantallen downloaden, etc.) worden wel verzameld.

De gegevens die u via de website verstrekt, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Ze worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt.