Jongeren die nog niet weten wat ze willen studeren of welk vak ze willen leren, kunnen ervoor kiezen om die keuze een jaar uit te stellen en een zogenaamd tussenjaar te nemen.

Eerst wat bijverdienen?

Een tussenjaar biedt jongeren die nog niet kunnen of willen kiezen voor een specifieke vervolgopleiding de mogelijkheid om:

  • wat langer na te denken;
  • naar voorlichtingsdagen te gaan om een passende studie te zoeken;
  • in de tussentijd een baan te zoeken en even wat geld te verdienen.

Vooropleiding

Het is mogelijk dat je kind wel weet wat het wil studeren, maar daar niet de juiste vooropleiding voor heeft. In dat geval kan je zoon of dochter in een tussenjaar nog een opleiding doen zodat deze studie wel bereikbaar wordt.

Tussenjaar in het buitenland

Sommige jongeren willen na de middelbare school een tijdje naar het buitenland om daar te werken en een andere taal te leren. Dat kan goed zijn voor je kind. Een tijdje in een ander land maakt jongeren zelfstandiger. Daarbij is het soms handig om wat afstand te nemen zodat ze gemakkelijker een keuze kunnen maken.

Op GO-Europe.nl vindt je kind informatie over buitenlandervaringen binnen Europa.

Wat wil je kind?

Als ouder kun je je zorgen maken of je kind wel de goede baan of de juiste studie kiest. Bedenk dan dat je kind nu volwassen is en daar zelf over kan beslissen. Even twijfelen is niet erg. Gun je zoon of dochter de tijd om na te denken en bied steun zonder je al te veel te bemoeien met die keuze.

Je kind kan advies vragen over leren en werken bij een Leerwerkloket. Kijk op Lerenenwerken.nl voor een leerwerkloket bij jouw in de buurt.

COVID-19

Het kan zijn dat deze tekst (nog) niet helemaal klopt volgens de laatste RIVM-Richtlijnen. Houd bij het opvolgen van onze tips en adviezen altijd rekening met deze richtlijnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.