Jonge kinderen kunnen vrij gemakkelijk een nieuwe taal leren, zeker de eerste zes jaar. In de puberteit is het lastiger om een nieuwe taal te leren. Scholen besteden daar speciale aandacht aan.

Meertalig opvoeden

Voor een goede taalontwikkeling is het belangrijk dat je met je kind de taal spreekt die jij het best beheerst, welke taal dat ook is. In die taal kun je jezelf het best uitdrukken.

Ouders die verschillende talen met elkaar spreken, kunnen deze talen zonder probleem aan de kinderen aanbieden. Blijf dat dan wel steeds doen. Probeer te zorgen voor situaties waarin je kind zich veilig voelt om te spreken. Lees bijvoorbeeld samen met je kind een boek of doe samen een spel. Kijk voor meer informatie op de website Kindentaal.nl.

School

Op middelbare scholen kunnen kinderen die niet goed Nederlands spreken vaak extra taalles krijgen. Als je kind pas in Nederland is, heeft de school misschien wel een opvangklas. In zo'n klas leren kinderen eerst veel Nederlands. Scholen met veel leerlingen die geen of slecht Nederlands spreken krijgen extra geld om deze leerlingen te begeleiden. Je kunt het best op school vragen wat er mogelijk is.

Wat kun je doen?

Stimuleer je puber om activiteiten te doen waarbij hij in contact komt met Nederlandse leeftijdsgenoten. In de bibliotheek kan je kind boeken lenen om thuis te lezen. Ook films kijken kan helpen.

COVID-19

Het kan zijn dat deze tekst (nog) niet helemaal klopt volgens de laatste RIVM-Richtlijnen. Houd bij het opvolgen van onze tips en adviezen altijd rekening met deze richtlijnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.