Wisselende stemmingen, onzekerheid, rondhangen en ontevredenheid; het hoort eigenlijk allemaal bij de (pre)puberteit.

Wat is een depressie?

Een depressie is iets totaal anders dan de dip of de sombere bui die iedereen wel kent. Het is ook anders dan de neerslachtigheid die alle pubers wel eens voelen. Een depressie is een serieuze stemmingsstoornis die niet gewoon weer overgaat.

Oorzaken

De oorzaak van een depressie ligt meestal niet alleen in de hormonale veranderingen in de puberteit. Vaak is er meer aan de hand, zoals traumatische gebeurtenissen (een overlijden in de omgeving of een probleem met pesten), persoonlijkheidsfactoren of biologische factoren (zoals ouders met psychische problemen).

Symptomen van depressie

Als pubers zich lange tijd heel somber en wanhopig voelen, kunnen ze last hebben van een depressie. Er is een heel scala aan kenmerken te herkennen bij mensen met een depressie. Depressie kan bovendien samengaan met angst.

  • Negatieve gevoelens kunnen versterkt worden door eetproblemen, slaapproblemen, leerproblemen, concentratieproblemen en faalangst.
  • Pubers kunnen zich angstig, opgejaagd en diep triest voelen, maar ook leeg en emotieloos.
  • Soms krijgen ze allerlei lichamelijke klachten, zoals maagpijn, rugpijn, hoofdpijn, hoge bloeddruk of hyperventilatie.
  • Ook kunnen pubers zich terugtrekken.
  • Thuis, op school of op het werk zijn ze waarschijnlijk heel afwezig en ongeïnteresseerd in alles wat er om hen heen gebeurt.
  • Bij al die ellende komt dan nog het akelige gevoel dat het nooit zal overgaan.

Niet ieder kind met een depressie heeft last van al deze klachten, dit verschilt per persoon. Andersom heeft een kind met een aantal van deze klachten niet altijd een depressie. Een deskundige kan vaststellen of er bij jouw kind sprake is van een depressie.

Negatief zelfbeeld

Depressieve jongeren hebben meestal ook een negatief zelfbeeld. Ze kunnen zich waardeloos voelen en een mislukkeling, of ontevreden zijn met hun eigen lichaam en onzeker over seksualiteit en relaties. Daarnaast kunnen ze pessimistisch zijn, weinig vertrouwen hebben in de toekomst en zelfs veel bezig zijn met de dood.

Alcohol en drugs

Sommige jongeren ontvluchten hun depressiviteit door alcohol en drugs te gebruiken. Dit lost niets op, maar verergert de problemen juist, vooral wanneer er sprake is van drank- en drugsmisbruik.

Zoek op tijd hulp!

Als je kind zich een langere periode (bijvoorbeeld langer dan een week) somber voelt en nergens zin in heeft, is het belangrijk om op tijd hulp te zoeken. Depressies bij jongeren komen meer voor dan je zou denken en een depressie gaat vaak niet vanzelf over. Vaak wordt een depressie te laat herkend en de gevolgen kunnen ernstig zijn. Wanneer een depressie niet of laat wordt behandeld, kan de depressie verergeren en is de kans op herhaling groot.

Je kunt het best een afspraak maken bij de huisarts. De huisarts kan je kind eventueel doorverwijzen naar de gespecialiseerde hulp. Behandeling van een depressie is echt nodig.

Meer informatie

Er is veel mogelijk om (verergering van) een depressie te voorkomen en te behandelen. Meer informatie vind je op de websites Depressie.nl, 113.nl, Iedereenisanders.nl en Gripopjedip.nl.

COVID-19

Het kan zijn dat deze tekst (nog) niet helemaal klopt volgens de laatste RIVM-Richtlijnen. Houd bij het opvolgen van onze tips en adviezen altijd rekening met deze richtlijnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.