Soms is het moeilijk om regels in het gezin te maken en te handhaven. Wat kan helpen?

Geef regelmatig een compliment

Laat merken dat je van je kind houdt, ook al is je kind nog zo groot. Geef je puber regelmatig aandacht en een compliment. Dat is belangrijker én leuker dan straf geven. Het maakt het voor je kind makkelijker om afspraken en regels te accepteren. Dat geldt ook voor beloningen. Als je kind de afgesproken regels naleeft, kun je het als beloning bijvoorbeeld wat meer vrijheid geven. Een beloning is positief en stimuleert goed gedrag.

Blijf als ouders op één lijn

Beide ouders moeten over belangrijke punten op één lijn zitten. Daarmee voorkom je dat je tegen elkaar wordt uitgespeeld.

Onderhandelen over afspraken

Bespreek met je kind waarover onderhandeld kan worden en waarover absoluut niet. Als je uitlegt waarom je sommige regels zo belangrijk vindt, begrijpen de meeste pubers dat wel, ook al zeggen ze dat het onzin is. Protest betekent niet dat ze de regels zullen overtreden. Spreek af wat de gevolgen zijn als ze zich niet aan een regel houden.

Blijf sportief en voorkom ruzies

Blijf praten over de regels. Probeer niet boos te reageren wanneer je puber echt vindt dat dingen anders moeten gaan. Als er eenmaal ruzie ontstaat, zijn kinderen eerder geneigd de regels aan hun laars te lappen. Komt je kind met goede argumenten om het anders te doen, dan is het sportief om de regel bij te stellen.

Regels helpen bij de weerbaarheid

De afgesproken regels kunnen je tiener motiveren om ‘nee’ te zeggen tegen vrienden. Bijvoorbeeld als je kind alcohol krijgt aangeboden, kan het zeggen: ‘Nee, bedankt. Van mijn ouders mag ik twee weken niet internetten als ik drink.’

Houdt toezicht, maar met mate

Bij jonge pubers is het verstandig om zo nu en dan te controleren of ze zich aan de afspraken houden. Toezicht houden is ook belangrijk om te weten met wie je kind omgaat. Vrienden kunnen een positieve maar ook een negatieve invloed hebben. Ga niet te ver met toezicht houden. Pubers moet je ook los gaan laten en ze moeten de kans krijgen te laten zien dat je hen kunt vertrouwen.

COVID-19

Het kan zijn dat deze tekst (nog) niet helemaal klopt volgens de laatste RIVM-Richtlijnen. Houd bij het opvolgen van onze tips en adviezen altijd rekening met deze richtlijnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.