Een goede start op school is erg belangrijk. Om ieder kind een kans te geven op een goede start mogen sommige kinderen vanaf twee-en-half jaar voorschoolse educatie volgen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer kinderen niet goed Nederlands spreken of extra hulp nodig hebben.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Voorschoolse educatie is bedoeld voor peuters van twee-en-half tot vier jaar. Zij krijgen extra begeleiding op de peuterspeelzaal, voorschool of bij de kinderopvang. Je kind gaat minimaal 16 uur per week naar de peuterspeelzaal, voorschool of het kinderdagverblijf.

Als je kind naar de basisschool gaat, loopt de begeleiding door in groep één en twee. Het heet dan vroegschoolse educatie. De gemeente bepaalt of je kind hiervoor in aanmerking komt. Je kunt je kind hiervoor aanmelden via het consultatiebureau. Meer informatie over voor- en vroegschoolse educatie is te lezen op Rijksoverheid.nl.

Wat leert je kind bij voorschoolse educatie?

Voorschoolse educatie draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Er is aandacht voor taal, denken, lichamelijke ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. Je kind leert bijvoorbeeld al spelend de Nederlandse taal. Zo kan je kind de achterstand inhalen en een goede start maken op de basisschool. De voorschoolse educatie wordt gegeven door speciaal opgeleide pedagogisch medewerkers.

Hoe kun je zelf je kind goed voorbereiden?

Als ouder kun je meehelpen bij de ontwikkeling van je kind door voor te lezen, te spelen, te tekenen en te zingen. Door met je kind te praten (in je eigen taal) over de dagelijkse dingen leert je kind steeds meer woorden. Dat is belangrijk voor je kind wanneer het naar school gaat. Praat bijvoorbeeld over wat er op de peuterspeelzaal, voorschool of het kinderdagverblijf is gebeurd.

Filmpje: Hoe help je jouw kind bij het leren van taal?

Bron: Opvoedinformatie Nederland
Fiona legt in dit filmpje uit hoe jij als ouder je baby of peuter kan helpen bij het leren van taal. Ook zie je hoe een andere ouder dit aanpakt.

COVID-19

Het kan zijn dat deze tekst (nog) niet helemaal klopt volgens de laatste RIVM-Richtlijnen. Houd bij het opvolgen van onze tips en adviezen altijd rekening met deze richtlijnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.