Kinderen verschillen in hun manier van doen. Ze hebben ieder een eigen gedragsstijl. Dat wordt temperament of aard genoemd.

Voorbeelden van temperament

Sommige peuters passen zich makkelijk aan in nieuwe situaties. Andere kinderen raken snel van slag als iets afwijkt van de routine en wisselen snel van stemming. Er zijn peuters die langzaam op gang komen. Ze zijn afwachtend, kijken eerst hoe anderen iets doen of wachten tot hulp komt. Ze blijven het liefste bij je in de beurt, hebben meer tijd nodig om te wennen en zijn stil in een groep. Sommige peuters zijn wat impulsief. Ze denken niet na voor ze iets doen, ze reageren zonder goed te luisteren, kunnen moeilijk stil zitten en zijn snel afgeleid.

Rekening houden met het temperament

Misschien zie je bij je kind ook een bepaald temperament? Stem je gedrag af op hoe je kind is. Een peuter die moeilijk went aan nieuwe situaties heeft bijvoorbeeld regelmaat nodig. Je kind weet dan wat er komt en kan zich daar op instellen.

Is je kind soms te afwachtend?

Geef je kind de kans om in het eigen tempo vertrouwd te raken met iets onbekends of nieuwe mensen. Geef je kind voldoende tijd om na te denken, maar moedig wel aan om actief mee te doen. Geef een complimentje als je kind antwoord geeft. Zeg regelmatig dat het niet erg is om fouten te maken, dat je iets mag proberen, dat je vragen mag stellen of hulp mag vragen.

Is je kind soms te impulsief?

Wijs je kind erop om even rustig te zijn of eerst goed te kijken. Geef een complimentje als je kind nadenkt voordat het antwoord geeft. Moedig je kind aan om iets af te maken. Geef je kind een complimentje als het iets afmaakt, vooral als iets moeilijk is, en als je kind zijn best doet of heeft gedaan.

COVID-19

Het kan zijn dat deze tekst (nog) niet helemaal klopt volgens de laatste RIVM-Richtlijnen. Houd bij het opvolgen van onze tips en adviezen altijd rekening met deze richtlijnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.