Bij kindermishandeling denken mensen vaak aan slaan en schoppen. Maar er zijn verschillende vormen van kindermishandeling. In gezinnen waar kindermishandeling voorkomt, kan het gaan om meerdere vormen tegelijk.

Psychische of emotionele verwaarlozing

Psychische of emotionele verwaarlozing betekent dat een kind niet de aandacht, liefde, veiligheid en respect krijgt die het nodig heeft.

Verwaarlozing is minder bekend als vorm van kindermishandeling dan mishandeling of misbruik, maar komt wel veel vaker voor.

Lichamelijke verwaarlozing

Bij lichamelijke verwaarlozing krijgt een kind niet de zorg die het nodig heeft. Het kind krijgt bijvoorbeeld geen goede voeding, heeft onvoldoende kleding, krijgt niet genoeg slaap of geen medische verzorging als het ziek is.

Vooral jonge kinderen lopen hier risico omdat zij voor hun dagelijkse verzorging heel erg van hun ouders afhankelijk zijn. Ze kunnen nog niet voor zichzelf zorgen.

Psychische of emotionele mishandeling

Psychische of emotionele mishandeling betekent dat een kind negatief wordt benaderd. Het wordt bijvoorbeeld vernederd, gekleineerd, gepest, bang gemaakt, bedreigd of buitengesloten. Ook getuige zijn van huiselijk geweld is een vorm van emotionele mishandeling.

Lichamelijke mishandeling

Lichamelijke of fysieke mishandeling is een kind pijn doen of zelfs verwonden. Bijvoorbeeld door te slaan, schoppen, bijten, knijpen, branden, snijden, verstikken of vergiftigen. Ook meisjesbesnijdenis is een vorm van mishandeling.

Ook een kind door elkaar schudden is een vorm van lichamelijke mishandeling. Een baby kan hierdoor een hersenbeschadiging krijgen. Dit heet het Shaken Baby Syndroom.

Seksueel misbruik

Bij seksueel misbruik gaat het om seksuele handelingen die niet passen bij de leeftijd of ontwikkeling van het kind. Het kind kan er niet aan ontkomen. Het kind wil het niet, maar kan niet wegkomen.

Bij jonge kinderen denk je hier misschien niet zo snel aan, maar ook zij kunnen slachtoffer worden van seksueel misbruik.

COVID-19

Het kan zijn dat deze tekst (nog) niet helemaal klopt volgens de laatste RIVM-Richtlijnen. Houd bij het opvolgen van onze tips en adviezen altijd rekening met deze richtlijnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.