In Nederland zijn veel ouders gelovig. Voor hen speelt het geloof vaak een belangrijke rol in de opvoeding van hun kinderen.

Wat vind je belangrijk in het leven?

Als je gelovig bent, ga je misschien naar de kerk of de moskee en vier je bepaalde feestdagen. Je staat ook op een bepaalde manier in het leven. Dat bepaalt wat je je kinderen wilt meegeven. Bijvoorbeeld over eerlijk en behulpzaam zijn. Ook niet-gelovige ouders geven hun kinderen bepaalde normen en waarden mee. Als je jouw kind andere waarden wilt meegeven dan wat bijvoorbeeld op school gebruikelijk is, praat er dan over met jouw kind en leg uit waarom je dat wilt.

Andere gewoontes

Als je gelovig bent, doe je soms dingen anders dan anderen. Je wilt bijvoorbeeld niet dat je dochter meegaat op schoolkamp. Of dat je kind traktaties krijgt waar varkensvlees (gelatine)in zit. Probeer aan jouw kind en aan andere ouders en op school uit te leggen hoe jij er over denkt en vraag of ze er rekening mee willen houden. Misschien kun je met de schoolleiding tot een oplossing komen waardoor jouw dochter wel mee kan op kamp. Je kunt ook wat laten zien van jullie gewoontes. Bijvoorbeeld door je kind te laten trakteren met het Suikerfeest.

Beide ouders een ander geloof

Soms hebben beide ouders een ander geloof. Dan is het belangrijk om elkaars geloof te respecteren en je daarin te verdiepen. Natuurlijk hoef je je niet tot het geloof van je partner te bekeren. Het is verstandig afspraken te maken over de opvoeding, wat doe je wel en wat mag niet? Veel ouders blijken in staat het kind op te voeden met twee geloven. Uiteindelijk maken kinderen later zelf hun keuze.

Discussies over geloof

Over sommige opvattingen van (streng)gelovigen ontstaan felle, maatschappelijke discussies. Bijvoorbeeld als ouders hun kind niet laten inenten tegen besmettelijke ziektes. Dit gaat volgens anderen dwars tegen de belangen van kinderen in. Je zult daar als ouder een eigen mening over moeten vormen, die je ook kunt uitleggen aan jouw kinderen.

COVID-19

Het kan zijn dat deze tekst (nog) niet helemaal klopt volgens de laatste RIVM-Richtlijnen. Houd bij het opvolgen van onze tips en adviezen altijd rekening met deze richtlijnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.