In sommige gevallen kun je als zorgintensief gezin gebruik maken van financiële toeslagen. Misschien heb je wel recht op dubbele kinderbijslag of een luiervergoeding.

Dubbele kinderbijslag

Thuiswonende kinderen die intensieve zorg nodig hebben, kunnen tweemaal kinderbijslag krijgen. Er is sprake van intensieve zorg als de ziekte of stoornis voor dagelijkse problemen zorgt en als deze problemen de zorg voor je kind extra zwaar maken. Deze kinderbijslag geldt voor kinderen tussen de 3 en 18 jaar oud. Je kunt hiervoor een aanvraag indienen op SVB.nl.

Belastingaftrek zorgkosten

Niet alle zorgkosten worden vergoed door de gemeente of de verzekering. In sommige gevallen kun je de extra zorgkosten die je maakt vanwege de ziekte of beperking van je kind van de belasting aftrekken. Meer informatie hierover kun je vinden op Belastingdienst.nl of via de belastingtelefoon.

Luiervergoeding

Als je kind vanaf 5 jaar overdag een luier nodig heeft, wordt dit vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Dit geldt ook voor luierbroekjes, onderleggers en soms ook voor zwemluiers. Heb je een medische verklaring voor 'blijvende incontinentie door chronische ziekte of handicap'? Dan gaat deze vergoeding al vanaf 3 jaar in. Dit geldt ook voor luiers die je bij de drogisterij kunt kopen. Soms moet je de verzekeraar daar wel zelf op wijzen. Je zorgverzekeraar kan je hierover meer informatie geven.

Vergoeding hulpmiddelen en voorzieningen

De meeste hulpmiddelen en voorzieningen worden vergoed door de zorgverzekeraar of de gemeente. De zorgverzekeraar regelt de hulpmiddelen die jouw kind nodig heeft voor verpleging, revalidatie en verzorging. Denk bijvoorbeeld aan een verstelbaar bed of een speciaal matras. Maar ook een (bijdrage aan een) bril of communicatiemiddelen zijn mogelijk.

De gemeente regelt de hulpmiddelen die nodig zijn, zodat je kind zelfstandig thuis kan blijven wonen. Dit zijn de zogenaamde WMO-voorzieningen. Bijvoorbeeld een rolstoel, een traplift of een elektrische deuropener. Je kunt bij het gemeenteloket vragen om meer informatie. Op Rijksoverheid.nl kun je vinden welke hulp je vanuit de gemeente kunt krijgen.

COVID-19

Het kan zijn dat deze tekst (nog) niet helemaal klopt volgens de laatste RIVM-Richtlijnen. Houd bij het opvolgen van onze tips en adviezen altijd rekening met deze richtlijnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.