Als je gaat scheiden, blijf je samen de ouders van jullie kinderen. Voor de meeste kinderen is het heel naar als hun ouders gaan scheiden.

Reactie van kind op scheiding

Als je kind hoort dat jullie gaan scheiden, kan het schrikken, boos, bang of verdrietig worden. Sommige kinderen voelen zich schuldig en zijn bang dat het aan hen ligt. Heel jonge kinderen begrijpen niet veel van de scheiding, maar kunnen wel last hebben van ruzies en stress.

Een scheiding heeft een grote invloed op het leven van je kinderen. Soms gaan kinderen zich lastig gedragen, soms worden ze juist heel stil. Een scheiding lucht bij kinderen ook wel eens op, bijvoorbeeld omdat er dan geen ruzies in huis meer zijn. Oudere kinderen kunnen zich af en toe schamen tegenover anderen.

Trouw aan ouders

Voor sommige kinderen van gescheiden ouders voelt het alsof ze in een lastige positie zitten. Ze kunnen het gevoel hebben dat ze moeten kiezen tussen hun ouders. Soms maken ze zich zorgen: Als ik bij mama ben, mist papa mij, en als ik bij papa ben, mist mama mij. Soms bemiddelen oudere kinderen tussen de ouders.

Omdat kinderen trouw zijn aan beide ouders, is het moeilijk voor een kind als de ouders negatief over elkaar praten. Zeg dus geen nare dingen over je ex-partner, ook al ben je zelf boos of verdrietig. Geef je kind het gevoel dat het van beide ouders mag houden en stimuleer het contact met de andere ouder. Maak geen ruzie waar je kind bij is. Als ouders veel ruzie maken, zijn de gevolgen van een scheiding voor het kind ernstiger. Een goede band met beide ouders vermindert de kans op problemen na scheiding. Het is dus belangrijk dat je kind goed contact heeft met beide ouders.

Hoe kun je je kind nog meer steunen?

 • Bescherm je kind door liefde en aandacht te geven.
 • Wees open en eerlijk tegen je kind. Vertel samen dat jullie gaan scheiden en wat dat voor je kind betekent. Meer hoeft je kind niet te weten. Vertel niet over je relatieproblemen.
 • Houd rekening met de gevoelens van je kind en geef het de ruimte om gevoelens te uiten. Benoem en erken de gevoelens van je kind. Geef een paar keer per dag alle aandacht aan je kind.
 • Verwen je kind niet uit schuldgevoel. Blijf opvoeden en grenzen stellen. Je hoeft niet heel streng te zijn, maar wel duidelijk.
 • Vertel je kind het liefst meer dan eens dat het geen schuld heeft aan de scheiding.
 • Vertel waar je kind gaat wonen en over& hoe vaak het de andere ouder ziet. Ouders regelen dit met een omgangsregeling. Sommige ouders kiezen voor co-ouderschap.
 • Breng de school, opvang en verenigingen op de hoogte van de veranderingen.
 • Zoek voor je kind en voor jezelf steun bij vertrouwde personen.

Leer kijken door de ogen van je kind

Rekening houden met je kind betekent:

 • dat kinderen hun mening mogen en kunnen geven. Maar jullie beslissen.
 • dat de zorg niet precies gelijk verdeeld hoeft te worden tussen beide ouders.
 • dat kinderen niet per definitie beter af zijn bij de ouder van hetzelfde geslacht.
 • dat je je kind niet dwingt om te blijven slapen als je kind dat niet wilt.

Zoek hulp voor jezelf

Je kunt professionele hulp krijgen in de vorm van advies en praktische oefeningen. Dat helpt je om de scheiding zo goed mogelijk te regelen voor je kind(eren).

Filmpje: Fiona over scheiden

Bron: Opvoedinformatie Nederland
Fiona geeft in dit filmpje tips voor ouders die gaan scheiden. Ze vertelt je hoe kinderen kunnen reageren en hoe je als ouder je kind kan steunen.

Filmpje: Tips van jongeren aan gescheiden ouders

Bron: Villa Pinedo
In dit filmpje van Villa Pinedo geven jongeren tips aan gescheiden ouders.

COVID-19

Het kan zijn dat deze tekst (nog) niet helemaal klopt volgens de laatste RIVM-Richtlijnen. Houd bij het opvolgen van onze tips en adviezen altijd rekening met deze richtlijnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.