Als je kind 18 jaar of ouder is en een mbo-opleiding gaat volgen, heeft het recht op studiefinanciering. Studiefinanciering kan uit 4 delen bestaan: de basisbeurs, de aanvullende beurs, het studentenreisproduct en een lening.

Basisbeurs en aanvullende beurs

Elke mbo-student krijgt een basisbeurs. Voor mbo niveau 1 en 2 is deze beurs altijd een gift. Voor mbo niveau 3 en 4 wordt de beurs pas een gift als je kind binnen 10 jaar het diploma heeft behaald. Haalt je kind het diploma niet, dan moet het de studieschuld terugbetalen.

De aanvullende beurs is een aanvulling op de basisbeurs en is afhankelijk van het inkomen van de ouders en het aantal studerende of schoolgaande broers en zussen. Als DUO beslist dat je als ouder te weinig financiële middelen hebt om de studie te kunnen betalen, heeft je kind recht op een aanvullende beurs.

Studentenreisproduct

Je kind kan ook een reisproduct aanvragen (een week- of weekendabonnement). Het reisproduct werkt net als de basisbeurs. Als je kind het diploma niet haalt, wordt het abonnement omgezet in een lening die moet worden terugbetaald. Bij niveau 1 en 2 is dit niet het geval. Je kind kan er ook voor kiezen om het reisproduct niet op te halen.

Je kind kan extra geld lenen

Studenten kunnen kiezen voor een rentedragende lening. Je kind kan zelf kiezen hoeveel het wil lenen, tot een maximum. Dit bedrag is niet afhankelijk van het inkomen van de ouders. Na de studie moet je kind de lening (studieschuld) met rente terugbetalen. In principe moet dat binnen 35 jaar. De aflosperiode begint in de maand januari 2 jaar na beëindiging van de studie. Je kind mag ook eerder beginnen met aflossen. Kijk voor meer informatie op DUO.nl.

Consequenties van een lening

Veel studenten lenen zonder dat ze een goed weten wat dat betekent voor de toekomst. Met de rekenhulp van DUO kun je kijken wat je kind maximaal kan lenen en wat de gevolgen van de lening zijn voor de studieschuld. De rekenhulp laat ook zien wat je kind later ongeveer moet terugbetalen.

COVID-19

Het kan zijn dat deze tekst (nog) niet helemaal klopt volgens de laatste RIVM-Richtlijnen. Houd bij het opvolgen van onze tips en adviezen altijd rekening met deze richtlijnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.