Wanneer je kind en hbo of universitaire studie gaat doen, kan het de studiekosten betalen met het sociaal leenstelsel. Het sociaal leenstelsel bestaat uit 4 delen: de lening, de aanvullende beurs, het studentenreisproduct en het collegegeldkrediet.

Studielening

Vanaf 1 september 2015 krijgen studenten geen basisbeurs meer om de studie te kunnen betalen. Zij kunnen wel een studielening aanvragen. Kijk voor meer informatie op DUO.nl.

Aanvullende beurs

Naast de studielening kan je kind in aanmerking komen voor een aanvullende beurs. De aanvullende beurs hangt af van het inkomen van de ouders en andere studerende of schoolgaande kinderen in het gezin. Als DUO beslist dat ouders te weinig financiële middelen hebben om de studie te kunnen betalen, heeft je kind recht op een aanvullende beurs.

Studentenreisproduct

Je kind kan ook een reisproduct aanvragen (een week- of weekendabonnement). Wanneer je kind het diploma niet haalt binnen 10 jaar, wordt het abonnement omgezet in een lening die moet worden terugbetaald. Let op: het reisproduct moet zelf worden stopgezet. Wordt dit te laat gedaan, dan moet je kind een bedrag per halve maand betalen aan DUO. Kijk op Studentenreisproduct.nl voor meer informatie over het stopzetten van je reisproduct.

Extra geld lenen

Studenten kunnen een extra lening afsluiten. Ze bepalen, tot een maximum, zelf het leenbedrag. Het maximum bedrag is afhankelijk van de opleiding (mbo, hbo, wo), de woonsituatie (thuis, uit) en de hoogte van de aanvullende beurs. Na de studie moet je kind de lening (studieschuld) in maximaal 35 jaar met rente terugbetalen. Dat moet in maximaal 35 jaar. De aflosperiode begint in de maand januari twee jaar na beëindiging van de studie, maar eerder beginnen mag ook. Kijk hiervoor op DUO.nl.

Consequenties van een lening

Veel studenten lenen zonder dat ze een goed beeld hebben van de consequenties voor de toekomst. Met de rekenhulp van DUO kan gekeken worden wat iemand maximaal kan lenen en wat de gevolgen van de lening zijn voor de studieschuld. De rekenhulp geeft ook een indicatie van wat je kind later moet terugbetalen.

Collegegeldkrediet

Op DUO.nl kan je zoon of dochter ook een lening aanvragen voor het collegegeld (collegegeldkrediet). De lening is nooit hoger dan het wettelijke collegegeld. Voor het terugbetalen gelden dezelfde voorwaarden als voor de studielening.

COVID-19

Het kan zijn dat deze tekst (nog) niet helemaal klopt volgens de laatste RIVM-Richtlijnen. Houd bij het opvolgen van onze tips en adviezen altijd rekening met deze richtlijnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.