Stage lopen is een manier om het vakgebied in de praktijk te leren kennen. Bij veel studies is de stage een verplicht onderdeel. Bij sommige studies zijn zelfs meerdere stages verplicht.

Het stagebureau

Via het stagebureau op school of via de vakgroep of de docent melden organisaties hun stageplekken aan. Soms zitten daar ook stages in het buitenland tussen. Studenten kunnen zich voor deze stages inschrijven of zelf op zoek gaan naar een stage.

De toewijzing van stages kan op elke school anders zijn. Soms gaat dat willekeurig en soms moet een student solliciteren voor een stage. In andere gevallen worden studenten in samenspraak met een docent of een studiebegeleider bij een stage ingedeeld.

Wat leert je kind?

Tijdens het stage lopen leert je kind de organisatie en het werkveld kennen. Dit betekent dat de stagiair zijn kennis in de praktijk kan brengen, meer kennis kan opdoen en ondertussen ook leert hoe die praktijk in elkaar zit. Het is leerzaam om mee te maken hoe het er in een organisatie aan toegaat, en goed om te wennen aan reguliere werktijden.

Rechten en plichten van stagiairs

Er is wettelijk niets vastgelegd over de rechten en plichten van stagiairs. Daarom is het belangrijk dat je kind goede afspraken maakt met het stagebedrijf. Laat eventueel de afspraken op papier zetten als de school geen ‘stageovereenkomst’ heeft met het bedrijf. In principe zouden bedrijven stagiairs moeten behandelen zoals ze elke andere werknemer behandelen.

Krijgt je kind een stagevergoeding?

Bedrijven zijn niet verplicht om een stagevergoeding te bieden. Veel bedrijven doen dit wel, omdat een stagiair vaak veel werk doet en omdat een vergoeding de stagiair motiveert om goed zijn best te doen. Studenten die in de gezondheidszorg stage lopen, krijgen meestal geen stagevergoeding. Zij dragen dan ook niet de verantwoordelijkheid voor wat ze doen.

Het stageverslag

Studenten maken een stageverslag van wat ze geleerd en gedaan hebben tijdens hun stage. Ze worden beoordeeld op hun prestaties en ontvangen een cijfer voor hun stage. Dit gebeurt voornamelijk wanneer ze meerdere stages moeten lopen. Andere studenten schrijven op basis van hun stage een thesis of een scriptie. Dat is meestal het geval bij een afstudeerproject.

COVID-19

Het kan zijn dat deze tekst (nog) niet helemaal klopt volgens de laatste RIVM-Richtlijnen. Houd bij het opvolgen van onze tips en adviezen altijd rekening met deze richtlijnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.