Als je kind al vroeg leert sparen, zal het daar later profijt van hebben. Je kunt ook zelf sparen voor je kind, bijvoorbeeld voor autorijlessen en studiekosten.

Leren sparen

Door te sparen, leert een kind te plannen met zijn uitgaven. Dat is handig voor later als je met grote en onverwachte uitgaven te maken krijgt.

Heeft je kind moeite met geld sparen, bedenk dan samen een specifiek doel om voor te sparen. Bijvoorbeeld met het spaarplan van Nibud.nl. Hiermee wordt duidelijk na hoeveel tijd je zoon of dochter het spaardoel bereikt of hoeveel nog gespaard moet worden om het spaardoel te halen.

Automatisch sparen

Als je zoon of dochter weet hoeveel het aan inkomsten(salaris, studiefinanciering, toeslagen, etc.) heeft, weet het ook hoeveel er overblijft. Blijft er niks over? Kijk dan eerst samen waar bezuinigd kan worden. Wil je dat je zoon of dochter elke maand een bedrag spaart, stel dan bij internetbankieren in dat er automatisch een bedrag naar de spaarrekening wordt overgeboekt.

Sparen voor je kind

Sommige ouders of grootouders openen een spaarrekening voor hun zoon, dochter of kleinkind. Als de spaarrekening op naam staat van je kind, dan kun je je kind op zijn 18e het eigen beheer over het spaargeld geven.

Hoe wil je sparen?

Vraag bij de bank na welke soorten spaarrekeningen er zijn. Wil je bijvoorbeeld tussentijds over het geld kunnen beschikken of maandelijks een vast bedrag sparen? Houd ook rekening met je inkomen en hoeveel je zou willen sparen (bijvoorbeeld de kinderbijslag). Vraag van tevoren of je het spaarplan tussentijds kunt aanpassen of beëindigen in het geval van een scheiding, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden van (één van) de ouders.

Belastingvrij schenken

Je kunt je kind ook belastingvrij geld schenken. Daar zijn verschillende regelingen voor. Let wel dat je het spaargeld van een minderjarig kind moet melden bij de Belastingdienst. Kijk op Belastingdienst.nl voor meer informatie.

COVID-19

Het kan zijn dat deze tekst (nog) niet helemaal klopt volgens de laatste RIVM-Richtlijnen. Houd bij het opvolgen van onze tips en adviezen altijd rekening met deze richtlijnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.