Als je kind besluit te stoppen met school of met de studie, ben je het daar als ouder waarschijnlijk niet mee eens. Een goede opleiding is natuurlijk de basis voor een goede toekomst. Wat kunnen ouders en docenten eraan doen als een kind niet meer naar school wil?

Schoolverlaters

Schoolverlaters zijn jongeren tot 23 jaar die stoppen met school voordat ze een startkwalificatie hebben.

Oorzaken van schooluitval

Stoppen met school of de universiteit kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld:

Ga na wat de reden kan zijn en probeer dit te bespreken met je kind. Je kunt je kind ook aanraden om hulp te zoeken, bijvoorbeeld bij het maatschappelijk werk.

Belangstelling tonen

Scholen houden de ontwikkeling en de voortgang van studenten bij en maken dit hun studenten ook wel duidelijk. De meeste studenten weten dus precies hoe ze ervoor staan en hoeveel studiepunten ze behaald hebben. Zelf heb je na de middelbare school meestal geen enkel contact meer met de onderwijsinstelling van je kind.

  • Blijf belangstelling tonen voor hoe het met je kind gaat, ook al woont het misschien niet meer thuis.
  • Informeer af en toe naar de studieresultaten en zorg ervoor dat je op de hoogte bent van wat de studie van je kind precies inhoudt.
  • Jouw oprechte aandacht kan je kind motiveren om het hoofd wat meer bij de studie te houden.
  • Jongeren hebben positieve steun nodig van hun ouders, maar ook van hun sociale omgeving.
  • Als studenten weer goede cijfers halen, zullen ze zich meer gemotiveerd voelen en beter hun best doen.

COVID-19

Het kan zijn dat deze tekst (nog) niet helemaal klopt volgens de laatste RIVM-Richtlijnen. Houd bij het opvolgen van onze tips en adviezen altijd rekening met deze richtlijnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.