In het laatste jaar van de middelbare school zal je kind een studie- en beroepskeuze maken en je zoon of dochter kan daarna gaan studeren. Studeren kan bijvoorbeeld ook in het buitenland. Sommigen kiezen juist voor tweetalig onderwijs. Vaak gaat studeren goed, maar soms zijn er problemen. Denk dan aan slechte cijfers of leerproblemen. Hoe kun je je kind hierin begeleiden? En hoe zit het eigenlijk met de kosten?