Drugs kunnen op verschillende manieren ingedeeld worden. De meest gebruikte indeling is de indeling naar de werking van de drugs op de hersenen. De effecten kunnen stimulerend zijn, verdovend of bewustzijnsveranderend. Sommige middelen hebben meerdere effecten.

Stimulerende drugs

Van stimulerende middelen krijgen mensen het gevoel dat ze meer energie hebben en alerter kunnen reageren. Cocaïne, XTC en speed zijn bijvoorbeeld stimulerende middelen.

Verdovende drugs

Verdovende middelen hebben een kalmerende en ontspannende werking. Je wordt er slaperig van en minder alert. Voorbeelden zijn heroïne en GHB, maar ook alcohol en slaapmiddelen.

Bewustzijnsveranderende drugs

LSD, hasj en wiet, paddo's zijn voorbeelden van bewustzijnsveranderende middelen. Ze worden ook wel hallucinogene middelen genoemd. Hierbij gaat men de wereld (heel) anders zien en beleven. Je kunt ook dingen gaan zien of horen die er niet zijn.

Gemengd effect van drugs

Sommige middelen hebben meerdere effecten. XTC is bijvoorbeeld stimulerend, maar verandert ook de waarneming. Hasj en wiet kunnen behalve bewustzijnsveranderend ook verdovend werken. Dit is afhankelijk van de dosis.

Op de site Drugsinfo.nl van het Trimbos is meer informatie te vinden over de effecten van drugs.

COVID-19

Het kan zijn dat deze tekst (nog) niet helemaal klopt volgens de laatste RIVM-Richtlijnen. Houd bij het opvolgen van onze tips en adviezen altijd rekening met deze richtlijnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.