Een positief zelfbeeld is voor ieder mens belangrijk. Bij kinderen wordt dit zelfvertrouwen opgebouwd wanneer ze steeds bevestiging krijgen dat ze aardig gevonden worden en de moeite waard zijn.

Kinderen leren positief over zichzelf te denken door wat je als ouder tegen hen zegt. Heb je een positieve manier van opvoeden, dan krijgt je kind het gevoel geaccepteerd en gewaardeerd te worden. Je kind ontwikkelt daardoor een positief zelfbeeld.

Het gedrag van je kind waarderen

Als kinderen positief over zichzelf denken, beïnvloedt dit ook hun gedrag. Ze weten dan dat je hen waardeert en zijn daardoor eerder geneigd zich prettig te gedragen. Een kind met een positief zelfbeeld zal je bijvoorbeeld uit zichzelf helpen met een huishoudelijk klusje. Dan is het goed dat je dat benoemt en positief waardeert. Je kind voelt zich dan goed. Dit bevestigen van positief gedrag is onmisbaar voor het opbouwen van een positief zelfbeeld.

Risico's

Ouders zijn voor kinderen heel belangrijk voor de vorming van hun zelfbeeld. Je hebt tenslotte een heel intensieve relatie samen. Je kind hecht veel waarde aan je opmerkingen en is er heel gevoelig voor, zeker als je ze vaak herhaalt. Als je regelmatig negatief reageert op ongewenst gedrag en weinig positieve opmerkingen maakt, gaat je kind eerder van zichzelf denken dat het niet de moeite waard is. De kans is dan groter dat kinderen een negatief zelfbeeld ontwikkelen, en dat heeft invloed op hoe ze zich voelen en gedragen.

Wat kun je zelf doen?

  • Het is goed om je kind regelmatig te vertellen welk gedrag je waardeert.
  • Reageer ook positief als je kind iets probeert wat lastig is, ook al mislukt het. Daarmee stimuleer je het zelfvertrouwen om het een volgende keer nog eens te proberen, en dan lukt het misschien wel.
  • Kijk ook vooral naar wat goed gaat en geef opbouwende kritiek als iets beter kan. Een voorbeeld: 'Goed dat je zelf je lunchpakket hebt gemaakt, maar wil je de volgende keer ook het brood opruimen?'
  • Al die kleine positieve opmerkingen slaat je kind op en daardoor krijgt het een goed gevoel over zichzelf.

Filmpje: Fiona over weerbaarheid

Bron: Opvoedinformatie Nederland
Hoe kan je jouw kind helpen meer zelfvertrouwen te krijgen en weerbaarder te worden? Fiona geeft je tips.

COVID-19

Het kan zijn dat deze tekst (nog) niet helemaal klopt volgens de laatste RIVM-Richtlijnen. Houd bij het opvolgen van onze tips en adviezen altijd rekening met deze richtlijnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.