Kinderen die slissen of lispelen spreken de letter s of andere klanken, zoals de z, sj en zj, verkeerd uit. De s klinkt als het ware onzuiver.

Hoe komt het?

Slissen of lispelen ontstaat meestal tijdens de spraakontwikkeling, maar kan op alle leeftijden voorkomen. Slissen kan komen door te slappe tongspieren, te weinig beheersing van de tongmotoriek of het verkeerd aanleren van de s.

Gevolgen van slissen

  • Misschien is je kind door het slissen slecht verstaanbaar.
  • Kinderen die slissen en lispelen zuigen vaak op hun duim of vinger(s). Slissen en lispelen kunnen ervoor zorgen dat de stand van het gebit verandert: tanden en kiezen worden naar voren of naar buiten gedrukt.
  • Het kan ook andersom zijn: dat kinderen gaan lispelen en slissen als gevolg van een slappe mondmotoriek.
  • Je kind kan ook verkeerd gaan slikken door het slissen en lispelen.
  • Een ander gevolg is de mogelijkheid dat je kind ermee gepest wordt.

Wat kun je doen tegen slissen?

Met oefeningen van de mondmotoriek kunnen kinderen de spieren in de mond versterken en de tong op de juiste wijze te gebruiken. Eerst leren kinderen alleen de s goed uit te spreken, daarna oefenen ze de s in lettergrepen, woorden en zinnen. Voor deze oefeningen kun je terecht bij een logopedist.

COVID-19

Het kan zijn dat deze tekst (nog) niet helemaal klopt volgens de laatste RIVM-Richtlijnen. Houd bij het opvolgen van onze tips en adviezen altijd rekening met deze richtlijnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.