De seksuele ontwikkeling van kinderen begint al bij de geboorte en gaat het hele leven door. Ieder kind ontwikkelt zich in een eigen tempo.

Ontdekken door te spelen

Kinderen tussen de vier en zes jaar ontdekken hun eigen lichaam en dat van anderen door te spelen. Het spelen van doktertje of vader en moedertje komt vaak voor. Eerst doen ze dit in het openbaar. Later vaak op plekken waar volwassenen hen niet zien.

Het spelen van doktertje, elkaar (leeftijdsgenoten) aan- en uitkleden en kijken naar elkaars blote lichaam is niet schadelijk. Het draagt bij aan de ontwikkeling van een gezond lichaamsbesef.

Aanraken eigen geslachtsdelen

Het stimuleren van de eigen geslachtsdelen gebeurt op deze leeftijd meestal met de hand. Sommige kinderen gebruiken een voorwerp. Het stimuleren van de eigen geslachtsdelen hoeft niet afgeleerd te worden zolang je kind zichzelf geen pijn doet.

Vriendschap en verliefdheid

Kinderen van vier tot zes jaar koppelen vriendschap of iemand lief vinden vaak aan verliefdheid. Dit heeft nog niets te maken met gevoelens van seksualiteit en verlangen. Het is hun manier om te zeggen dat ze iemand lief vinden.

Jongens en meisjes

Vanaf vier jaar begrijpen kinderen steeds beter dat ze een jongens- of meisjeslichaam hebben en hoe ze door anderen worden gezien. Veel meisjes gaan zich op deze leeftijd meisjesachtig gedragen en jongens jongensachtig. Tegelijkertijd blijven ze vaak ook gewoon doen wat ze leuk vinden, dus meisjes kunnen zich jongensachtig gedragen en jongens meisjesachtig.

Kinderen kunnen onderling heel negatief op elkaar reageren als een jongen zich bijvoorbeeld meisjesachtig gedraagt of andersom. Voor de ontwikkeling van je kind is het belangrijk dat het zich mag uiten op een manier die bij hem of haar past. Grijp dus in bij negatieve reacties, zorg dat iedereen veilig en prettig kan opgroeien op een manier die past.

COVID-19

Het kan zijn dat deze tekst (nog) niet helemaal klopt volgens de laatste RIVM-Richtlijnen. Houd bij het opvolgen van onze tips en adviezen altijd rekening met deze richtlijnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.