Als je kind zich op school (herhaaldelijk) misdraagt, kan het schoolbestuur besluiten om je kind tijdelijk te schorsen. In ernstiger gevallen kan je kind zelfs definitief van school verwijderd worden. Dit gebeurt natuurlijk niet zomaar.

Schorsing

Als je kind ongewenst gedrag vertoont, word je eerst uitgenodigd om dit te bespreken en mee te denken over oplossingen. Als het gedrag niet verbetert, kan je kind geschorst worden. Je kind mag dan tijdelijk niet op school komen. Een schorsing duurt een tot vijf dagen. Dit hangt af van hoe ernstig het gedrag was.

Lees meer over schorsen op Oudersenonderwijs.nl.

Verwijdering

Wanneer je kind zich niet beter gaat gedragen na de schorsing, kan je kind van school verwijderd worden. Dat betekent dat je kind definitief van school gestuurd wordt. Dat kan ook gebeuren als je kind zich eenmalig zeer ernstig misdraagt.

Lees meer over verwijdering op Oudersenonderwijs.nl.

Procedure

Als het schoolbestuur besluit om je kind te schorsen of van school te sturen, moet het een schriftelijke mededeling doen van de reden voor schorsing of verwijdering. Hierin staat ook hoe je bezwaar kunt indienen.

Scholen gaan vaak verschillend om met schorsing en verwijdering. Je kunt hierover meer lezen in de schoolgids. Hierin worden de procedures uitgebreid beschreven.

COVID-19

Het kan zijn dat deze tekst (nog) niet helemaal klopt volgens de laatste RIVM-Richtlijnen. Houd bij het opvolgen van onze tips en adviezen altijd rekening met deze richtlijnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.