Spreken jij en je partner een verschillende taal? Of vind je het belangrijk dat je kind een extra taal leert? Dan kun je je kind tweetalig opvoeden.

Veel kinderen groeien op in een gezin waar meer talen worden gesproken. Soms leren kinderen verschillende talen naast elkaar. Bijvoorbeeld als beide ouders een andere moedertaal spreken. Soms leren kinderen verschillende talen na elkaar. Bijvoorbeeld als de ouders naar Nederland zijn verhuisd en thuis een andere taal spreken dan het Nederlands.

Meertalig opvoeden

Bij een meertalige opvoeding is het belangrijk om alle talen in je gezin te gebruiken. Dan verloopt de taalontwikkeling van je kind ongeveer gelijk aan die van ééntalige kinderen. In het begin kan je kind soms de woorden van verschillende talen in een zin door elkaar halen, maar dit gaat vanzelf over. Probeer te zorgen voor situaties waarin je kind zich veilig voelt om te spreken. Lees bijvoorbeeld elke dag voor en doe samen spelletjes met je kind. Kijk voor meer informatie op de website Kindentaal.nl.

Nederlands leren

Natuurlijk is het belangrijk dat je kind ook goed Nederlands leert. Daarvoor zijn veel contacten nodig met mensen die Nederlands spreken: bijvoorbeeld op school, bij de buren, op de sportclub en op kinderclubs. Hier ontmoet je kind andere kinderen. Het contact met andere kinderen is belangrijk voor de taalontwikkeling van je kind.

Voordelen

Je kind kan veel voordelen hebben van een meertalige opvoeding. Een kind dat meertalig opgroeit leert later op school makkelijker andere talen. Ook is hun werkgeheugen beter. Ze kunnen in meer talen communiceren met familie en vrienden. Dit kan later heel handig zijn bij het vinden van een baan.

Tips om je kind twee talen te leren

  • Stimuleer de taalontwikkeling van je kind.
  • Breng je kind in contact met leeftijdsgenoten, kinderen in de buurt, familie en kennissen die de Nederlandse taal spreken.
  • Leen kinderboeken in het Nederlands en in je moedertaal uit de bibliotheek.
  • Er zijn leuke digitale boeken en spelvormen op de computer, waarmee je kind spelenderwijs beter Nederlands leert.
  • Zorg dat het taalaanbod voor de talen die je kind leert ongeveer gelijk verdeeld is.
  • Eenmaal gekozen om een bepaalde taal aan te leren? Ga hier dan mee door, ook op de lange termijn.

COVID-19

Het kan zijn dat deze tekst (nog) niet helemaal klopt volgens de laatste RIVM-Richtlijnen. Houd bij het opvolgen van onze tips en adviezen altijd rekening met deze richtlijnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.