De geboortedatum wordt gewoonlijk berekend aan de hand van de laatste dag van de laatste menstruatie. Daar tel je 40 weken bij op en zo kom je op de datum waarop je uitgerekend bent. Soms komen kinderen eerder; spontaan of door een medische oorzaak.

Extreem vroeg geboren

Als een baby geboren wordt na een zwangerschap van minder dan 32 weken, is dat extreem vroeg. Dit noemt men ook wel extreme prematuriteit. Dit komt voor bij 2 of 3 op de 100 bevallingen. Dankzij de goede medische zorg en het bestaan van couveuses liggen de overlevingskansen van te vroeg geboren baby’s tegenwoordig bij 23 weken rond de 65 procent. Bij 27 weken is dat rond de 90 procent.

Er zijn ziekenhuizen die gespecialiseerd zijn in te vroeg geboren baby’s: neonatale centra. Zij verplegen baby’s die nog eerder geboren worden dan na een zwangerschap van 28 weken. Soms kan een baby van 26 weken in leven blijven.

Gewoon te vroeg

De termen vroeggeboorte en prematuur worden gebruikt voor baby’s die geboren worden na een zwangerschap van tussen de 23 en 37 weken. In dit geval zal het kind een tijdje in de couveuse moeten liggen. Kinderen die na 37 weken geboren worden en nog voor de datum dat je uitgerekend bent, zijn gewoon te vroeg.

Te vroeg geboren, wat nu?

Als je kind veel te vroeg geboren wordt, maak je een zware periode door. Nadat je je zo verheugd had op de komst van je baby, moet je nu verwerken dat de bevalling te vroeg op gang is gekomen en dat je kindje in de couveuse ligt. Dat zorgt voor veel angst en spanning.

  • Als je kind niet in levensgevaar is, doet de verpleging er alles aan om het een goede start te bieden. Ze besteden veel aandacht aan een goede band tussen jullie en je kind en steunen jullie met praktische zaken en goede adviezen.
  • Als je kind in levensgevaar is, begeleidt de verpleging jullie bij moeilijke momenten. Je kunt je bijvoorbeeld afvragen of je kind wel uit de couveuse komt, en wat dan de kwaliteit van leven is. Er kan een moment komen waarop je moet beslissen of het misschien niet beter is om het lijden niet verder te rekken. De verpleging staat je met raad en daad terzijde, ook als je baby het niet overleeft.

Tips bij vroeggeboorte

  • Vraag zo veel mogelijk aan de artsen, zodat je begrijpt wat er aan de hand is.
  • Geef zo veel mogelijk warmte en liefde aan je kind. Denk positief en probeer je kind zo te steunen.

COVID-19

Het kan zijn dat deze tekst (nog) niet helemaal klopt volgens de laatste RIVM-Richtlijnen. Houd bij het opvolgen van onze tips en adviezen altijd rekening met deze richtlijnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.