Spreken jij en je partner een verschillende taal, of vind je het belangrijk dat je kind een extra taal leert? Dan kun je je kind tweetalig opvoeden. Steeds meer ouders kiezen hiervoor.

Veel kinderen groeien op met meer dan één taal. Soms leren kinderen verschillende talen naast elkaar. Bijvoorbeeld als beide ouders een andere moedertaal spreken. Soms leren kinderen verschillende talen na elkaar. Bijvoorbeeld als de ouders naar Nederland zijn verhuisd en thuis een andere taal spreken dan het Nederlands.

Praten in je moedertaal

Spreken jullie thuis een andere taal beter dan het Nederlands? Dan is het beter voor de taalontwikkeling van je kind om steeds jullie eigen moedertaal te gebruiken. Praat veel met je kind in je eigen taal, dan leert het alvast één taal goed spreken. Zo ontwikkelt het een taalgevoel dat bij het leren van andere talen nodig is.

Meertalig opvoeden

Bij een meertalige opvoeding is het belangrijk om alle talen in je gezin te gebruiken. Dan verloopt de taalontwikkeling van je kind ongeveer gelijk aan die van ééntalige kinderen. In het begin kan je kind soms de woorden van verschillende talen in een zin door elkaar gebruiken, maar dit gaat vanzelf over. Probeer te zorgen voor situaties waarin je kind zich veilig voelt om te spreken. Lees bijvoorbeeld elke dag voor en doe samen spelletjes met je kind. Kijk voor meer informatie op de website Kindentaal.nl.

Nederlands leren

Natuurlijk is het belangrijk dat je kind ook goed Nederlands leert. Daarvoor zijn veel contacten nodig met Nederlanders. Hier kun je bijvoorbeeld voor zorgen door je kind vanaf twee jaar naar de peuterspeelzaal of de voorschool te laten gaan. Zo ontmoet je kind andere kinderen. Het contact met andere kinderen is belangrijk voor de taalontwikkeling.

Tips voor een meertalige opvoeding

  • Stimuleer de taalontwikkeling van je kind.
  • Spreken jullie thuis geen Nederlands? Breng je kind dan in contact met Nederlands sprekende kinderen, familie en kennissen.
  • Heb je eenmaal gekozen om je kind een bepaalde taal aan te leren, ga hier dan mee door, ook op de lange termijn. Als je kind een taal niet meer gebruikt, dan verleert het die taal weer.

COVID-19

Het kan zijn dat deze tekst (nog) niet helemaal klopt volgens de laatste RIVM-Richtlijnen. Houd bij het opvolgen van onze tips en adviezen altijd rekening met deze richtlijnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.