Veel baby's vertonen ongeveer vanaf de tiende dag een patroon dat 'clustervoeden' wordt genoemd. Ze willen dan meestal in de avond enkele korte voedingen vlak achter elkaar drinken, soms wel elk uur. Daarna volgt een langere periode van slaap.

Regeldagen

Regeldagen komen voor rond de leeftijd van 10 dagen, 3 weken, 3 maanden en 6 maanden, maar kunnen zich ook op andere momenten voordoen. Op regeldagen hoeft je baby niet per se langer aan de borst, maar wel iets vaker.

  • Soms wil je baby een of twee dagen wat vaker drinken. Zo 'regelt' hij dat de melkproductie toeneemt, zodat die weer aansluit bij zijn behoeften.
  • Het kan ook zijn dat je kind een virus onder de leden heeft. Door vaak om de borst te vragen, krijgt je kind extra veel antistoffen binnen die de ziekte bestrijden.
  • Een derde mogelijkheid is dat je baby de vorige dag te weinig gedronken heeft en dit nu wil inhalen. Ook op andere momenten waarop de melk wat is teruggelopen kan je baby vaak om de borst vragen. Als je daaraan toegeeft, komt de melkproductie weer heel snel op peil.
  • Of je kind heeft even z'n dag niet en wil veel knuffelen en lekker vaak iets warms.

Switch feeding

Als je zelf de melkproductie wat op wilt voeren, kun je de methode van 'switch feeding' toepassen. Daarbij wissel je een paar keer snel van borst. Dat gaat bijvoorbeeld als volgt:

  • Laat de eerste borst helemaal leegdrinken.
  • Geef de tweede borst zolang je kind lekker drinkt
  • Wissel weer naar de eerste borst voor een paar minuten.
  • Geef zo mogelijk de tweede borst nog een paar minuten.

COVID-19

Het kan zijn dat deze tekst (nog) niet helemaal klopt volgens de laatste RIVM-Richtlijnen. Houd bij het opvolgen van onze tips en adviezen altijd rekening met deze richtlijnen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.